Dagrooster Maasbrachterweg

Wijzigingen 24-05-2019

LesuurKlasVakDocentVerv.LokaalOmschrijving
Les 8bb3advpr6aJJathuis
Les 8kb3dvpr6aJJathuis

Wijzigingen 27-05-2019

LesuurKlasVakDocentVerv.LokaalOmschrijving
Les 1gt3du2BSo???les vervalt ivm rekentoets GT3A en GT3B
Les 1gt3ns22ISuA56les vervalt ivm rekentoets GT3A en GT3B
Les 1gt3gs2NWeA52les vervalt ivm rekentoets GT3A en GT3B
Les 2gt3bneJLe???vervalt ivm rekentoetsen
Les 3gt2bakJVeD52eenmalige lokaalwijz.
Les 3gt2dgsWCrNWeA52ipv wo 5
Les 3gt3aenMSw???vervalt ivm rekentoetsen
Les 3gt3bwiRBe???vervalt ivm rekentoetsen
Les 4gt1aakJVeE17eenmalige lokaalwijz.
Les 4gt2aduBSoD69eenmalige lokaalwijz.
Les 4gt3du4WCrLThSTHzelfstudie, zie werkplanner/magister voor huiswerk/opdrachten
Les 6bb3aloJvBE28vervalt ivm rekentoetsen
Les 6gt2cwiWCrCHiF23ipv ma 7
Les 7bb3aloJvBE28vervalt ivm rekentoetsen
Les 7gt2cwiCHithuis zie ma 6

Mededelingen

Corvee week 21:
Klas GT2D
Willem Berghs
Siem Claessen
Anouk Dokter
Miassar Fayad

Leerlingen het rooster voor week 22 staat op de site en in magister!
Rooster met ingang maandag 27 mei.

Vanaf donderdag 9 mei.
Kleedruimtes Dames locatie Maasbrachterweg.
Kleedruimtes Heren S04 in het soutterrain locatie Populierlaan.

Dinsdag 28 mei:
Les 1 t/m 5 volgens regulier rooster!
Les 6 start om 12.35 tot 13.20!! (grote middagpauze vervalt)
Na les 6 (13.20) lesvrij voor gehele school ivm studiemiddag docenten!

Evenementen