Dagrooster Populierlaan

Wijzigingen 13-12-2019

LesuurKlasVakDocentVerv.LokaalOmschrijving
Les 1inhalers lo verzamelen in lokaal C13

Mededelingen

Proefwerkweek:
Zie proefwerktijden en lokalen mondelingen dia bij evenementen.
Lokaalindeling zie connectcollege.nl onder roosters of op het raam bij D13.

Evenementen