Dagrooster Populierlaan

Wijzigingen 31-03-2020

LesuurKlasVakDocentVerv.LokaalOmschrijving
Les 1herkansingen GT4 zie dia evenementen!

Mededelingen

Het rooster is op magister en op de rooster site terug te vinden.
Als een docent afwezig is zal dit via het dagrooster te zien zijn.
De tijden van de lessen zijn als volgt:
30 minutenrooster:
Les 1 08.30 - 09.00
Les 2 09.00 - 09.30
Les 3 09.30 - 10.00
Les 4 10.00 - 10.30
Pauze 10.30 - 10.50
Les 5 10.50 - 11.20
Les 6 11.20 - 11.50
Les 7 11.50 - 12.20
Pauze 12.20 - 12.50
Les 8 12.50 - 13.20
Les 9 13.20 - 13.50
Les 10 13.50 - 14.20

Betreft: Besluit schoolexamens Datum: 25 maart 2020
Beste ouder(s), beste eindexamenkandidaten,
Naar aanleiding van de nieuwe besluiten van het Ministerie van Onderwijs hebben we voor de afdelingen havo en vwo het volgende besloten:
- De in week 13 geplande toetsen (kijk/luister; mondelinge overhoringen etc.) blijven gehandhaafd
- In week 14 (zoals gepland) worden alleen de inhaalwerken afgenomen. Dit gebeurt volgens het schema en rooster dat met de leerlingen is gedeeld
- In week 16 worden de herkansingen en de herexamens (LB/MA) afgenomen. Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om hun eerder gemaakte keuze van de herkansingen te wijzigen. Ook kunnen ze aangeven dat ze geen gebruik meer wensen te maken van de herkansingen.
Over de procedure hoe ze dit kenbaar kunnen maken worden de leerlingen
komende vrijdag geïnformeerd.
Het Ministerie van Onderwijs komt met een nieuwe slaag/zak-regeling. Op dit moment is er dus geen definitief oordeel mogelijk over het wel of niet geslaagd zijn op basis van de huidige cijfers.
Met vriendelijke groet,
J. Cremers D. Vraets
teamleider havo teamleider atheneum-gymnasium